Privacyverklaring | Annemarie Federer

Omdat de wij (Annemarie Federer en medewerkers) veel belang hechten aan de bescherming van jouw gegevens, worden deze verwerkt overeenkomstig de voorwaarden die daaraan gesteld worden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevens Annemarie Federer

Annemarie Federer is een eenmanszaak en gevestigd aan de Troskerslaan 19 1185 BV te Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Annemarie Federer
Troskerslaan 19
1185 BV Amstelveen

KvK nr: 58893873
BTW nr: NL002078509B39

Telefoonnummer:+31627032594
e-mail: contact@annemariefederer.nl

Persoonsgegevens die Annemarie Federer verwerkt

Annemarie Federer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • -Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Betaalgegevens

Naast deze bovenstaande gegevens worden overige persoonsgegevens verwerkt die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag via het contactformulier of gegevens die je verstrekt gedurende een opdracht).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Annemarie Federer verwerkt

De website en/of de diensten van Annemarie Federer hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Annemarie Federer kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Zij raadt daarom aan dat ouders betrokken zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat zij gegevens over kinderen verzameld zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat Annemarie Federer zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met haar op via contact@annemariefederer.nl, dan verwijdert Annemarie deze informatie.

Annemarie Federer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief
 • Om contact met je op te kunnen nemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail of Whatsapp) indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over nieuwe diensten of wijzigingen van diensten
 • Om goederen en/of diensten fysiek en/of digitaal te kunnen leveren

Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving, verwerkt Annemarie Federer ook persoonsgegevens omdat zij hier wettelijk toe verplicht is. Dit zijn gegevens die zij nodig heeft voor belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Annemarie Federer neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens of een medewerker van Annemarie Federer tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Annemarie Federer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Annemarie hanteert de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens:

7 jaar om te voldoen aan de verplichtingen van de belastingdienst

Adresgegevens:

7 jaar om te voldoen aan de verplichtingen van de belastingdienst

E-mailadres:

1 jaar na afronding van de opdracht/overeenkomst of zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief

Delen van persoonsgegevens met derden

Annemarie Federer verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies en vergelijkbare technieken

Annemarie Federer gebruikt alleen technische en functionele cookies. Dit zijn uitsluitend analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies Annemarie Federer gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Annemarie Federer hiermee haar website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens

Annemarie Federer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Annemarie Federer via contact@annemariefederer.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Annemarie Federer.

Je hebt tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Annemarie Federer een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waar Annemarie Federer over beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@annemariefederer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Annemarie Federer reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Annemarie Federer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons